Gårdens historie.

Det var i alt 5 hovedbruk på gården i Aageross, Ososen, Øverås på 1500 tallet

Eier av gården for ca 100 år siden var Kristian Markussen. Han hadde flere jenter og sønnene Helmer og Richard, gården ble delt på de 2 sønnene. Helmer og Richard. Den delen av gården som Helmer fikk er det som i dag er Øverås Gård.  Helmer giftet seg med Anna, også kalt Helmer Anna. Helmer og Anna hadde ingen barn, men de hadde 2 fosterbarn Evald og Elise. Helmer bygde fjøs i 1905. Helmers brorsønn Ragnar skulle egentlig overta gården, men da han og hans kone ikke ønsket det. Ble gården i 1950 solgt til Arvid og Asbjørg Nilsen, som er Helges foreldre.

Med i avtalen rundt kjøpet var at Helmer skulle bo på kår på gården til han døde. Så for vel 55 år siden bodde det 6 peroner på gården. Helges foreldre, Asbjørg og Arvid og deres 3 barn, Wigdis, Sture, Helge og Kårkaillen Helmer. Arvid var fiskerbonde , han var på fiske på Lofoten og Finnmark. Asbjørg var hjemme og tok seg av dyra, gården, barna og Helmer. I 1958 døde Helmer. I 1960 ble det bygget nytt våningshus på gården. I 1974 døde Arvid av kreft, Asbjørg drev da gården videre i ca 1 år. Fra 1975 - 1977 var jorden leiet bort til bureisningsfolk.

I 1978 overtok Helge gården, han fra da bygget opp gården til dagens bruk. Han kjøpte først 10 kalver og 2 kviger.

I 1980 ble gårdstunet flyttet på den andre siden av fylkesveien, han bygde da ny fjøs. Nytt våningshus bygde han i 1982. Asbjørg bodde i sitt hjem på Øverås til hun døde i 1998. Da overtok Helges bror Sture huset, og bruker det nå som feriehus. I 1986 ble en naboeiendom kjøpt som tilleggsjord, med denne eigendommen fulgte også en eldre bolig. I 1990 ble det bygget redskapshus og garasje. I 1993 ble det kjøpt enda en naboeiendom, da behovet for for ble større.

Fjøsbyggningen ble bygget ut i 2004, i 2006 kom den første brukeren av inn på tunet til gården,ble satt opp en hytte med dusj, garderobe og overnatting til bruk i Inn på tunet. Våningshuset ble utvidet, og det ble bygget stall med plass for 2 hester i tilknytting til fjøset.

I 2009  hadde vi et laftekurs på gården, dette resulterte i en hytte som ble tatt i bruk som gårdsbutikk i 2011. I 2012 ble det satt opp et tømmerbygg på 60 kw. som blir benyttet som gårdskafe. Bygget er også utsyrt med vedfyrt bakerovn, der det i dag bakes boller, kaker, brød, pizza. Ovnen brukes også til tilberedning av grønnsaker, kjøtt og fisk m.m.


Publisert: 12.08.15 20:10
Sist oppdatert: 12.08.15 20:11Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.

Publiseringslsning fra Nettintro.no. Design av Petas design.