Om Øverås Gård

Øverås Gård ligger i naturskjønne omgivelser på Finnøy i Hamarøy, 21 kilometer sørvest for Innhavet.

Gårdens hovedproduksjon er kjøtt og melk. Vi er i tillegg en Inn På Tunet Gård og har vi gårdskafe og gårdsbutikk.

Mål for Melkeproduksjon

Vårt mål for melkeproduksjon og omsorg for dyr er at vi skal produsere melk og kjøtt av best mulig kvalitet. Dette innebærer at dyra skal stelles og ivaretaes på en god måte. Etter god skikk og etikk for dyrevelferd.

Mål for forvaltning av jord

Det finnes flere forskjellige jordtyper på gården, torvmyr, morene (grov sand) med mold over og leire. I den delen av jorda som ligger nærmest havet finnes det også kalksand. Det finnes flere plasser hvor jordprofilen vises godt. Det finnes også flere plasser med synlig liv (makk).

Jorden skal forvaltes på en slik måte at den gir best mulig avling med for av god kvalitet. Vi har skiftvis pløying/omlegging av jorden med miljøplan som ledesnor.

Steinforekomstene på gården er gråstein med enkelte kvartsårer. Vi har mange flotte områder som egner seg for klatrelek, og noen huler i fjell som kan besøkes.

Mål for "Inn På Tunet"

Vi skal gi et tilbud til brukere som gir mestringsfølelse for hver enkelt bruker. Brukerne skal ha medvirking til å gjøre sin arbeidsdag så god som mulig. Brukermedvirkning skal altid være i fokus. Vi skal alle arbeide aktivt med inkludering og respekt for hverandre. Vi skal vise hverandre romslighet og forståelse. Mesting og glede skal være drivkraften.

Hydrologi, himmelretninger og sol og vind

Gården har egen vannforsyning fra egen brønn, jordkilde. En liten elv renner ut ved gården, denne fungerer som grenseskille til en nabo. Den gamle "torvdammen" er fortsatt synlig.

Sola kommer tidlig til Øverås, den 14 Januar. Gården ligger sørvendt og det våres tidlig, snøen ligger skjelden lenge vinden som blåser her er oftest sør-sørvest.


Publisert: 12.08.15 20:14
Sist oppdatert: 30.05.18 11:23Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.

Publiseringslsning fra Nettintro.no. Design av Petas design.